...forge your ideas

Ultrazvukové zkoušky

Ultrazvuková zkouška se používá ke zjištění vnitřních vad materiálu a výrobků (nehegemonity). Jedná se o nedestruktivní proces, který je založen na principu odrazu ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí s rozdílnými akustickými vlastnostmi.

Jak ultrazvuková zkouška probíhá ​

Ultrazvuk se do zkoušeného materiálu vysílá v krátkých impulsech pomocí sondy. Na obrazovce ultrazvukového přístroje se vyhodnocuje velikost a časové zpoždění odezvy, z čehož lze poznat celkem přesné informace o poloze a rozměrech vady.K provádění ultrazvukových zkoušek je nutné nejprve zajistit přípravu povrchu. Očistit, případně obrousit rozstřiky svarového kovu, nátěry, volné okuje a podobné nečistoty.

Vhodné užití ultrazvukové zkoušky​

Pomocí UZ zkoušky se nejlépe zjišťují vady ve svarech, kovaných či válcovaných materiálech, odlitcích a podobně. Použití není omezeno pouze na ocel, lze zkoušet i jiné kovové materiály, plasty, atd.

Ultrazvukové zkoušky ve firmě Toro Tech

Na přání zákazníka zajistíme materiál vč. zkoušky přímo od dodavatele, nebo zařídíme na skladový materiál přes akreditovanou zkušebnu.