Torotech - kovovýroba, svařování, řezání laserem, pálení plazmou, pálení acetylenem, ohybání plechů, kovové konstrukce

Řezání plazmou a autogenem

Nabízíme profesionální služby s vysokou kvalitou a přesností řezu. Pálení materiálů pomocí plazmy je čisté a odpadají dodatečné práce při čištění okují a otřepů.

Parametry plazmového a autogenního pálení

K řezání dochází tavením materiálu za vysokých teplot neboli pálením, kdy mezi plazmovým hořákem a děleným materiálem vzniká elektrický oblouk.

 

Řezacím plynem proniká proud elektronů, a ty tvoří ionizované plyny a plazmu, která následně dokáže vypálit řezaný materiál. Může být směsí kyslíku, vzduchu, vodíku a argonu. Vhodná kombinace plynů ovlivňuje kvalitu pálení, vždy však záleží na daném materiálu.

 

Vířivý plyn chrání a podporuje kvalitu řezu. Zjedodušeně řečeno odděluje plazmu (řezací plyn s proudem) od okolního prostředí, a proto umožňuje lépe usměrnit plazmový oblouk. Může být směsí kyslíku a dusíku.

Suprarex SXE-P 300

 

Suprarex SXE-P 300 Plazmové a autogenní řezání

 

Pohony přes ozubené hřebeny, servokontrolu a řízení portálových os zajišťují výbornou dynamiku stroje a optimální kvalitu pálení. Konstrukční i korozivzdorné oceli jsou tak řezány vyšší rychlostí. Švédská firma ESAB vyvinula jedinečný systém pro udržení přesné výšky hořáku nad výpalkem, což oceníte při pohledu na skvělou kvalitu řezu v celém rozsahu tlouštěk materiálů.