...forge your ideas

Torotech - kovovýroba, svařování, řezání laserem, pálení plazmou, pálení acetylenem, ohybání plechů, kovové konstrukce

Řezání plazmou a autogenem

Nabízíme profesionální služby s vysokou kvalitou a přesností řezu. Pálení materiálů pomocí plazmy či autogenu je čisté, kvalitní a bez dodatečných prací při čištění okují a otřepů.

Parametry plazmového a autogenního řezání

Při řezání plazmou dochází k tavení materiálu za vysokých teplot neboli pálení, kdy mezi plazmovým hořákem a děleným materiálem vzniká elektrický oblouk.

Řezacím plynem proniká proud elektronů, a ty tvoří ionizované plyny a plazmu, která následně dokáže vypálit řezaný materiál. Může být směsí kyslíku, vzduchu, vodíku a argonu. Vhodná kombinace plynů ovlivňuje kvalitu plazmového řezání, vždy však záleží na daném materiálu.

Vířivý plyn chrání a podporuje kvalitu řezu. Zjednodušeně řečeno odděluje plazmu (řezací plyn s proudem) od okolního prostředí, a proto umožňuje lépe usměrnit plazmový oblouk. Může být směsí kyslíku a dusíku.

Suprarex SXE-P 300

 

Suprarex SXE-P 300 Plazmové a autogenní řezání

Pohony přes ozubené hřebeny, servokontrolu a řízení portálových os zajišťují výbornou dynamiku stroje a optimální kvalitu při plazmovém či autogenním řezání. Konstrukční i korozivzdorné oceli jsou tak řezány vyšší rychlostí. Švédská firma ESAB vyvinula jedinečný systém pro udržení přesné výšky hořáku nad výpalkem, což oceníte při pohledu na skvělou kvalitu řezu v celém rozsahu tlouštěk materiálů.