...forge your ideas

Atestová dokumentace

Standardně dodáváme zdarma na naše zboží a výrobky Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204. Jedná se o dokument od výrobce, ve kterém potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek.

Co všechno najdete v atestové dokumentaci

V atestové dokumentaci jsou zaznamenány veškeré potřebné atestové údaje (chemické složení tavby, proces výroby, číslo dílu, číslo výkresu, číslo pozice, kde byl daný materiál použit) případně výsledky předepsaných zvláštních zkoušek.

Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204 je potvrzen oprávněným nezávislým zástupcem na výrobních útvarech.