...forge your ideas

řezání LASEREM

Nabízíme profesionální služby a moderní technologii pro řezání laserem. Pomocí laseru lze řezat s vysokou přesností, a to i křehké či lehce deformovatelné materiály.  Výsledkem jsou přesné výpalky z plechu.

Co je to laserové řezání

Vypalování laserem je v současnosti tou nejefektivnější a nejpoužívanější technologií v oblasti řezání kovů či gravírování. Hlavní její předností je přesnost řezu, kvalita a rychlost. Díky tomu bývá zakázkové řezání laserem realizováno v krátkých dodacích časech a za příznivou cenu. Pomocí laserového paprsku lze řezat či gravírovat široké pole materiálů napříč různými průmyslovými odvětvími.

Parametry pro řezání laserem

Jak laserové řezání kovu funguje?

Řezání kovu laserem nebo také laserové pálení je proces oddělování jak kovových, tak nekovových materiálů s různou tloušťkou. Výkon laseru se během řezání soustředí na jeden bod (spot), který má často menší průměr, než půl milimetru.

Princip řezání laserem funguje na přeměně elektrické energie na energii světelnou. Součástí řezání jsou tři kroky:

  1. Přímé řezání neboli pálení materiálu
  2. Odtavení materiálu
  3. Vyfouknutí výpalku z místa řezu pomocí asistenčního plynu

Pomocí laseru řezáme přesné díly z různých kovových materiálů. Tyto výpalky jsou určeny k dalšímu zpracování, jako je CNC ohýbání plechů, obrábění, svařování apod. Vypalování laserem se využívá především při řezání kovů, jejichž teplota tání je nižší, než teplota vzplanutí.

Zatímco u jiných způsobů řezání působí masivní stroje velkou silou na obrobek, laser pálí materiál jemně a precizně. Díky tomu nedochází k deformacím a poškození, stejně jako k opotřebení řezacího stroje.

Výhody řezání CO2 laserem

Řez laserem je přesný a kvalitní​

Při řezání dochází k minimální ztrátě materiálu​

Laser umí řezat složité tvary s různými hloubkami řezu

Hrana řezu je čistá a hladká (bez odštěpků)

Poradí si tenkými i silnými materiály

Příznivá cena vypalování laserem pro prototypy i sériovou výrobu

Široké možnosti laserového řezání

Díky tomu, že CO2 laser vypaluje materiál přesně v daném místě a řezná mezera není širší, než paprsek, tak lze bez otřepů pálit i jemné a složité tvary. Řezné hrany jsou kvalitní, hladké a bez taveniny. Dodatečná úprava proto většinou již není nutná.

CO2 laser si díky své flexibilitě poradí s téměř jakýmkoliv obrysem a jakkoli jemným a složitým materiálem. Většinu řezaného materiálu ve vysoké rychlosti odpaří, a proto není znát prakticky žádný tepelný vliv na obrobek. Díky tomu je pálení laserem vyhledávanou technologií napříč průmyslovými odvětvími a hodí se dokonce i pro výrobu jemných kovových produktů.

Příklady použití pálení laserem

Elektrotechnický průmysl

Strojírenský průmysl

Automobilový průmysl

Zdravotní průmysl

Energetický a jaderný průmysl

Zbrojní průmysl

Telekomunikace

Umělecká tvorba a designové výrobky

Jaké materiály se hodí na řezání laserem?

Vypalování laserem je první volbou při řezání různých materiálů, ať již se jedná o kovy, či nekovy. Technologie si díky své ekonomičnosti a praktičnosti poradí i jak s prototypovými, kusovými, tak i se sériovými výpalky.

Náš CNC TruLaser 3030 zvládne bezpečně a kvalitně pálit různé typy materiálů pro průmyslové zpracování, a to od tloušťky 0,5 mm do 20 mm s přesností ± 0,1 mm.

  • Nerez
  • Ocel
  • Hliník

Laserové gravírování

Vedle řezání kovu laserem lze touto technologií vypalovat do materiálu i určitý vzor, značku, logo, či text. Laserový paprsek při tom neprochází materiálem skrz naskrz, ale tavením a odpařování odstraňuje pouze jeho část tak, že vzniká prohlubeň s různými strukturami na povrchu – tzv. gravura. Laserové gravírování vytváří prohlubeň v materiálu obvykle od 10 do 50 μm a je ve tvaru U.

Faktory, které ovlivňují průběh řezání laserem

Zaostření laseru

Laserový paprsek je pomocí čočkové a zrcadlové optiky zaostřen na spot, neboli místo obrábění, přičemž je definován jeho průměr, tvar řezné mezery a hustota výkonu.

Výkon laseru

Pro překročení prahové hodnoty obrábění (tavný bodu materiálu) je nutné dosáhnout požadované energie na ploše. Energie na ploše = hustota výkonu x doba působení na obrobek.

Laserový paprsek

CNC laserový stroj v daném místě zahřívá obrobek, až se materiál roztaví nebo odpaří. Na základě zvoleného režimu je možné určit, zda laser pálí plynule, nebo přerušovaně.

Řezný (procesní) plyn

Vzniklá tavenina je z řezné mezery odfukována procesními plyny (dusík, kyslík), které jsou hnány pod různým tlakem z trysky spolu s laserovým paprskem. Redukují otřepy a zaručují hladkost a kvalitu řezu.

Rychlost řezání laserem

Podle druhu materiálu a tvaru výpalku se určí rychlost laserového řezání. Ta je také ovlivněna výkonem CNC laseru a tloušťkou materiálu. Špatně nastavená rychlost má za následek větší hloubku nerovností a tvorbu otřepů

Směr řezu laserem

Laserový paprsek můžeme vést jak jednoduchou stopou, tak složitějšími pravoúhlými či kruhovými obrazci. Stejně tak lze potřebného tvaru řezné mezery docílit i pohybem obrobku.

Tryska

Výběr správné trysky je pro kvalitu výpalků klíčový. Průměr trysky definuje tvar laserového paprsku a množství řezného plynu, který dopadá na obrobek.

Stupeň polarizace

Pokud laser kmitá paralelně se směrem řezu, je hrana hladká, pokud kolmo, vzniká otřep. Proto je třeba změnit lineárně polarizované světlo CO2 laseru na kruhově polarizované. Stupeň polarizace je tím pádem klíčový ukazatel kvality laserového řezání.

Rozdělení CO2 laserového řezání

Při laserové řezání dojde v materiálu nejdříve k vytvoření počátečního průpalu a následně se vznikající výpalek postupně odtavuje po linii řezu.
Existují dva typy řezání kovu laserem:

Oxidační řezání

Určeno pro materiály o větší tloušťce a s vysokou tepelnou vodivostí, jako například měď a černá ocel. Jako řezací plyn je použit kyslík, který podporuje hoření a tím zvyšuje teplotu v oblasti řezu.
Oxidační řezání laserem
Tavné řezání laserem

Tavné řezání

Vhodné pro materiály jako mosaz, pozink, nerezová ocel či hliník, který ač se vyznačuje vysokou tepelnou vodivostí, tak kvůli své reaktivitě s kyslíkem nejde pálit oxidačním způsobem. Procesním plynem pro tavné řezání je dusík.

Jak je to při laserovém řezání s vlnovou délkou?

Různé typy materiálu mají odlišnou vlnovou délku, při které efektivně absorbují laserové záření.
Nejběžnější vlnové délky pro řezání laserem jsou:

1064 nm

Vhodné pro řezání různých typů kovů, nevhodné pro jiné materiály, jako například plast, protože může dojít k zčernání jeho povrchu v lokalitě pálení laserem.

10 600 nm

Kromě různých druhů kovů lze touto vlnovou délkou řezat i organické materiály. Od tloušťky cca 3 mm je potřeba využívat procesní plyn k odvodu roztaveného materiálu a tepla (kyslík, dusík).

Řezání CO2 laserem vs. řezání vláknovým laserem

Řezání CO2 laserem vs. řezání vláknovým laserem
V tomto “sporu” jasně vítězí řezání CO2 laserem, které je rychlejší a přesnější. Produkuje hladší plochu řezacích hran a umožňuje větší variabilitu pálených tvarů. Výrazným benefitem je i ekonomičtější provoz CNC stroje, využívají řezání CO2 laserem.

Jak se programuje CNC laser

Jedním z mnoha benefitů CNC laseru je krátká doba nutná pro jeho připravení k výrobě, což zajišťuje příznivou cenu procesu laserového řezání. Díky zkušeným programátorům CNC strojů, na jejichž vysokou odbornost si ve společnosti Toro Tech potrpíme, zvládneme efektivně zpracovat průmyslovou zakázku jakéhokoliv rozsahu – od prototypů, až po sériovou výrobu.

Dokumentace pro CNC laser:
Podklady pro zakázkové řezání laserem přijímáme jak v tištěné, tak v elektronické dokumentaci a to ve formátech PDF, DXF, JPG, DWG, CDR.

Jaký stroj v Toro Tech využíváme na řezání laserem?

TruLaser 3030
Spolehlivý laser německé výroby si hravě poradí i s ušlechtilým kovem. Má vysoký výkon a prvotřídní kvalitu laserového řezání. Vytváří zrcadlově hladké hrany bez mikrootřepů, proto není nutné už žádné ohraňování. V kombinaci s obsluhou našich specialistů se můžete těšit na poctivý kus řemeslné práce.

Kontrola kvality vypalování laserem

Průmyslová kovovýroba se neobejde bez precizní kontroly kvality. Přesnost laserového řezu proto ověřujeme pomocí optického měřicího přístroje, a díky tomu jsme schopni na 100 % splnit i ty nejnáročnější požadavky našich klientů na zakázkové řezání laserem.

Ceník řezání laserem

Cena vypalování laserem závisí na druhu páleného materiálů, jeho tloušťce, složitosti výpalku a počtu propalů. Díky vysoké produktivitě a efektivitě CNC laserových strojů je tato metoda dělení materiálů výhodná jak pro malé, tak velké podniky. Pro výpočet orientační ceny můžete využít náš online kalkulátor.

Pro přesnou cenu na zakázkové řezání laserem nás kontaktujte