...forge your ideas

Nový rok, nové cíle

Když se ohlédneme

Když se ohlédneme za prvním čtvrtletím roku 2021, jsme hlavně velmi vděční, že i nadále trvající pandemie COVID-19 nijak výrazně neovlivnila naši výrobu ani zdraví našich zaměstnanců a my tak bez větších obtíží můžeme pokračovat v naší práci, soustředit se na její kvalitu a samozřejmě také na spokojenost našich zákazníků.

Zahraniční trhy

Jelikož jsme již v předstihu splnili námi daný cíl, získat si určitou základnu zahraničních zákazníků, budeme v tomto roce dělat vše pro to, abychom v zahraničí upevnili svou pozici a byli zde zdatnými konkurenty.

Inovace

Samozřejmě myslíme i na naše domácí zákazníky a jelikož chceme nabízet vždy ty nejlepší služby, je také jedním z našich letošních cílů i rozšíření a inovace strojního vybavení. Také jsme si dali za cíl další vylepšení procentuálního skóre plnění termínů. Víme, že tento cíl závisí na více faktorech, které ne vždy můžeme ovlivnit, ale vynaložíme veškeré úsilí pro spokojenost našich zákazníků.

Efektivnější procesy

Naším přáním je také rozšíření povědomí mezi naše potenciální zákazníky o našem on-line objednávkovém kalkulátoru, který je velmi přehledný a slouží pro snadné a efektivní vytvoření cenové nabídky a usnadňuje tak objednávkový proces.

Objednávkový kalkulátor

Nadšení pro to, co děláme nás ani v tomto roce neopouští, právě naopak máme stále větší motivaci se posouvat kupředu a pracovat na sobě ke spokojenosti našich zákazníků a doufáme, že až budeme na konci roku bilancovat, budeme s našimi výsledky spokojeni nejenom my, ale hlavně vy, naši zákazníci, protože to je pro nás nejdůležitejší.