...forge your ideas

Lávky do Krkonoš

Bezpečně a suchou nohou budou přecházet návštěvníci Krkonoš přes horské potoky a strouhy. Šest nových lávek navrhly a vyrobily studentské týmy Fakulty architektury ČVUT v Praze.  V úterý 20. června je představily veřejnosti za účasti partnera projektu Správy Krkonošského národního parku. Lávky budou vystavené před budovou fakulty po celé léto, v horách začnou sloužit na jaře příštího roku. Studentské lávky se v nejvyšších českých horách poprvé objevily v roce 2019.

Součástí práce na projektu je i jednání s dodavateli, sestavení rozpočtu, organizace celého procesu stavby nebo propagace.

Lávky na obrázcích (Klínovvka) pro studenty dodala naše firma Toro Tech s.r.o..

Lávka Klínovvka přes koryto Klínového potoka, jejíž dvě v, která do názvu zašifroval tým ateliéru Valouch–Stibral, odkazují na hlavní nosný prvek lávky Vierendeelův nosník.

Lávka Klínovvka 

Ateliér Valouch–Stibral

Vedení projektu: Štěpán Valouch, Jan Stibral 

Studentský tým: Veronika Vávrová (autorka konceptu), Timotej Hlaváček, Klára Hrdličková, Karolína Hustá, Karolína Myšková, Ondřej Pecháček, Laure Philippe, Petra Rychtarčíková, Linh Ha Trinh, David Vintera

Lávka dlouhá, na pohled utilitární, respektující přírodní bohatství, a přesto trvanlivá, masivní a výrazná. Nová konstrukce ocelové lávky, doplněná o dřevěnou pochozí část, nahradí tři dřevěné kulatiny. Zdánlivě designový doplněk, zábradlí, ve skutečnosti tvoří hlavní nosný prvek lávky, Vierendeelův nosník. Téměř dvanáctimetrová konstrukce je složená ze dvanácti opakujících se segmentů. Koryto Klínového potoka přechází zešikma, přímo tak směrově respektuje stávající pěší trasu. O to větší překvapení lávka přináší svým materiálovým řešením v kombinaci s nepřístupnou lokací. 

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.